Procesloze CTP

Terug naar het overzicht

Procesloze CTP
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Techniek kan nog niet op grote schaal worden toegepast, en wordt best geëvalueerd op bedrijfsniveau (afhankelijk van de drukpers, drukorders, toepassingen, etc.).

Studie BBT voor de grafische sector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren