Overschakeling naar brandstoffen met een laag zwavelgehalte

Terug naar het overzicht

Overschakeling naar brandstoffen met een laag zwavelgehalte
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Inzetten van brandstoffen met laag zwavelgehalte is BBT. Speciek voor aardgas kan de beschikbaarheid van een gasnet een belemmering vormen.

Studie Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • SOx
Sectoren
 • Minerale producten
  • Productie van asfalt
   • Aanvoer en opslag van materialen
   • Voorbehandeling van materialen
   • Zeven, bufferen en doseren
   • Asfaltmengproces
   • Opslag warm asfalt
   • Laden van de vrachtwagens