Opvang en gebruik van regenwater afgespoeld van de bedrijfsterreinen als spoelwater

Terug naar het overzicht

Opvang en gebruik van regenwater afgespoeld van de bedrijfsterreinen als spoelwater
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Deze maatregel is BBT voor nieuwe bedrijven, niet voor bestaande bedrijven.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren