Optimalisatie van de distributie door uitbating van of samenwerking met verschillende centrales en verhogen van de capaciteit van de mixers

Terug naar het overzicht

Optimalisatie van de distributie door uitbating van of samenwerking met verschillende centrales en verhogen van de capaciteit van de mixers
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Niet gespecifieerd.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren