Inkapselen van menger tot aan asfaltwachtsilo’s

Terug naar het overzicht

Inkapselen van menger tot aan asfaltwachtsilo’s
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

BBT voor nieuwe installaties. Bestaande installaties kunnen deze maatregel implementeren indien er sprake is van hinder.

Studie Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Geur
  • VOS
   • Algemeen VOS
Sectoren
 • Minerale producten
  • Productie van asfalt
   • Zeven, bufferen en doseren
   • Asfaltmengproces
   • Opslag warm asfalt