Inkapselen van laadstation van de vrachtwagens

Terug naar het overzicht

Inkapselen van laadstation van de vrachtwagens
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Deze maatregel kan geimplementeerd worden indien er sprake is van hinder.

Studie Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Geur
  • VOS
   • Algemeen VOS
Sectoren
 • Minerale producten
  • Productie van asfalt
   • Laden van de vrachtwagens