Hoeveelheid eenmalige verpakkingen van de betonproducten verminderen door gebruik van klembanden, retourpaletten, statie-geldsystemen, sectorale inzamelsystemen en dergelijke

Terug naar het overzicht

Hoeveelheid eenmalige verpakkingen van de betonproducten verminderen door gebruik van klembanden, retourpaletten, statie-geldsystemen, sectorale inzamelsystemen en dergelijke
Techniektype
BBT
Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren