Het voorkomen van emissies van stoffen die de ozonlaag aantasten en stoffen met een hoog aardopwarmingsvermogen, door het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag niet kunnen aantasten en die een laag aardopwarmingsvermogen hebben, zoals vermeld in B...

Terug naar het overzicht

Het voorkomen van emissies van stoffen die de ozonlaag aantasten en stoffen met een hoog aardopwarmingsvermogen, door het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag niet kunnen aantasten en die een laag aardopwarmingsvermogen hebben, zoals vermeld in BBT 20 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren