Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen van geuremissies, door het toepassen van een passende combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 19 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen van geuremissies, door het toepassen van een passende combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 19 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren