Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen van geuremissies, door het opzetten, uitvoeren, en regelmatig evalueren van een geurbeheersplan als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) dat alle elementen omvat, zoals vermeld i...

Terug naar het overzicht

Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen van geuremissies, door het opzetten, uitvoeren, en regelmatig evalueren van een geurbeheersplan als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) dat alle elementen omvat, zoals vermeld in BBT 18 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Extra informatie

De toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft
voorgedaan.

Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren