Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, het verminderen van de verliezen aan koelmiddel, door het toepassen van een beheersplan voor de koeling, samen met techniek b) en/of c), zoals vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, het verminderen van de verliezen aan koelmiddel, door het toepassen van een beheersplan voor de koeling, samen met techniek b) en/of c), zoals vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren