Het verminderen van de emissies naar lucht van CO, stof, NOX en SOX afkomstig van de verbranding (bv. in
thermische oxidatoren of stoomketels) van onaangenaam geurende gassen, met inbegrip van niet-
condenseerbare gassen, door de toepassing van opt...

Terug naar het overzicht

Het verminderen van de emissies naar lucht van CO, stof, NOX en SOX afkomstig van de verbranding (bv. in thermische oxidatoren of stoomketels) van onaangenaam geurende gassen, met inbegrip van niet- condenseerbare gassen, door de toepassing van optimalisering van thermische oxidatie of verbranding in ketels, en één of een geschikte combinatie van de onderstaande technieken b), c) en d), zoals vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren