Het lozen van waterige inkten beperken tot sporen

Terug naar het overzicht

Het lozen van waterige inkten beperken tot sporen
Techniektype
BBT
Studie BBT voor de grafische sector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren