BBT studie voor de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen

bedrijfswater
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze studie behandelt de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen. Activiteiten, handelingen, die binnen de scope van de BBT-studie vallen, zijn (1) de zuivering van externe bedrijfsafvalwaters en/of afvalwaters die ontstaan bij de verwerking, verder voorbehandeling genoemd van, eveneens externe, vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen en (2) de voorbehandeling van externe, vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen waarbij afvalwaters ontstaan. Milieu-aspecten die binnen de scope van de BBT-studie vallen zijn de lozing van bedrijfsafvalwater en de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en geur. De focus van de BBT-studie ligt op de zuivering van afvalwater.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2013.