Geurneutralisatie via toevoeging aan bitumen

Terug naar het overzicht

Geurneutralisatie via toevoeging aan bitumen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Deze maatregel kan geimplementeerd worden indien er sprake is van hinder.

Studie Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Geur
Sectoren
 • Minerale producten
  • Productie van asfalt
   • Aanvoer en opslag van materialen
   • Voorbehandeling van materialen
   • Zeven, bufferen en doseren
   • Asfaltmengproces
   • Opslag warm asfalt
   • Laden van de vrachtwagens