Gecontroleerde afvoer van de met aerosolen beladen lucht bij vernevelen via een afzuigsysteem en opvang door een cycloon

Terug naar het overzicht

Gecontroleerde afvoer van de met aerosolen beladen lucht bij vernevelen via een afzuigsysteem en opvang door een cycloon
Techniektype
BBT
Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren