Gebruik van waterzuiveringsinstallatie

Terug naar het overzicht

Gebruik van waterzuiveringsinstallatie
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT bij lozing indien de afvalwaterstroom niet voldoet aan de lozingsnormen.

Studie BBT voor de grafische sector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren