Gebruik van oppervlaktewater in de productie of als spoelwater

Terug naar het overzicht

Gebruik van oppervlaktewater in de productie of als spoelwater
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Deze maatregel is BBT indien oppervlaktewater beschikbaar is en op voorwaarde dat de kwaliteit het toelaat.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren