Gebruik van natte betonrecyclinginstallatie voor recyclage van betonspecie en spoelwater

Terug naar het overzicht

Gebruik van natte betonrecyclinginstallatie voor recyclage van betonspecie en spoelwater
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bijkomende maatregelen om lokale hinder te voorkomen of te beperken.

Deze maatregel is enkel voor bedrijven met grote hoeveelheden restbeton (niet voor kleine bedrijven) of om een nullozing te realiseren wanneer het lozen in oppervlaktewater niet kan toegestaan worden (lokale hinder).

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren