Gebruik van klaarinstallatie voor slib/water-hergebruik

Terug naar het overzicht

Gebruik van klaarinstallatie voor slib/water-hergebruik
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bijkomende maatregelen om lokale hinder te voorkomen of te beperken.

Deze maatregel is van toepassing voor grote bedrijven met fijne materialen (slijp-, polijst- en zaagslib) in het proceswater, niet voor betoncentrales. Deze maatregel maakt het bereiken van een nullozing mogelijk, wanneer het lozen in oppervlaktewater niet toegestaan wordt (lokale hinder).

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren