Gebruik van cementslib en slijpslib als secundaire grondstof, bv. in de landbouw

Terug naar het overzicht

Gebruik van cementslib en slijpslib als secundaire grondstof, bv. in de landbouw
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Maatregel slechts toepassen onder bepaalde voorwaarden, o.a. met een gebruikscertificaat. Deze maatregel is niet van toepassing in de betoncentrales.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren