Emissies naar lucht van vluchtige organische stoffen en polychloordibenzodioxinen en -furanen, afkomstig van de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie in ketels, verminderen door toepassing van één of een combinatie van de te...

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht van vluchtige organische stoffen en polychloordibenzodioxinen en -furanen, afkomstig van de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie in ketels, verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 6 en BBT 59 van de BBT-conclusies voor LCP
Techniektype
BBT
Studie BREF voor grote stookinstallaties (LCP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren