Emissies naar lucht van stof en organische verbindingen afkomstig van de opslag, hantering en reininging verminderen, door het toepassen van BBT 14d en één of een combinatie van de technieken adsorptie, doekenfilter, en natte gaswassing te gebruike...

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht van stof en organische verbindingen afkomstig van de opslag, hantering en reininging verminderen, door het toepassen van BBT 14d en één of een combinatie van de technieken adsorptie, doekenfilter, en natte gaswassing te gebruiken, zoals vermeld in BBT 50 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren