Emissie van ozonafbrekende stoffen voorkomen bij koelactiviteiten

Terug naar het overzicht

Emissie van ozonafbrekende stoffen voorkomen bij koelactiviteiten
Techniektype
BBT
Extra informatie

Maatregelen ter beperking van lekkage van b.v. ammoniak of glycol zijn noodzakelijk; deze alternatieven kunnen oorzaak zijn van gezondheids- en veiligheidsproblemen.

Studie BBT-studie voor dranken
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2008
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren