De emissies naar lucht van vluchtige organische stoffen en polychloordibenzodioxinen en -furanen, afkomstig van de meeverbranding van afval met biomassa, turf, steen- en/of bruinkool, verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken v...

Terug naar het overzicht

De emissies naar lucht van vluchtige organische stoffen en polychloordibenzodioxinen en -furanen, afkomstig van de meeverbranding van afval met biomassa, turf, steen- en/of bruinkool, verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken vermeld in BBT 6, BBT 26 en BBT 71 van de BBT-conclusies voor LCP
Techniektype
BBT
Studie BREF voor grote stookinstallaties (LCP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren