Bijkomende maatregelen vanuit constructief oogpunt