BBT voor natuursteen

natuursteen
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport heeft tot doel binnen de natuursteenverwerkende sector technieken op te sporen die een minimale milieu-impact teweegbrengen aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiesteun. De studie richt zich op bedrijven die natuursteen verwerken vanaf een blok natuursteen tot een eindproduct. De activiteiten van deze bedrijven worden opgesplitst in de bewerking van blok tot plaat, van plaat tot bouwsteen, de oppervlaktebewerkingen en het transport. De belangrijkste milieueffecten van deze activiteiten zijn de productie van afval (steen-, slib- en verpakkingsafval), productie van afvalwater en geluidshinder. In deze studie wordt bijzondere aandacht besteed aan de compartimenten afval en water.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2004.