Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van pyrolytische behandeling van koperdraaisels en het smelten, thermisch raffineren en converteren bij de productie van secundair koper, door toepassing van één of een combinatie van de technieken...

Terug naar het overzicht

Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van pyrolytische behandeling van koperdraaisels en het smelten, thermisch raffineren en converteren bij de productie van secundair koper, door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 48 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren