Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van het smelten van grondstoffen voor secundair lood en/of tin, door toepassing van één of een combinatie van technieken vermeld in BBT 99 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van het smelten van grondstoffen voor secundair lood en/of tin, door toepassing van één of een combinatie van technieken vermeld in BBT 99 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren