Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van een oven waarin ijzerlegeringen worden geproduceerd, door injectie van adsorptiemiddelen en toepassing van een ESP en/of een doekfilter zoals vermeld in BBT 159 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van een oven waarin ijzerlegeringen worden geproduceerd, door injectie van adsorptiemiddelen en toepassing van een ESP en/of een doekfilter zoals vermeld in BBT 159 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren