Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van drogingswerkzaamheden waarbij de grondstoffen organische verbindingen, halogenen of andere PCDD/F-precursoren bevatten, afkomstig van verbrandingswerkzaamheden, en afkomstig van calcinatiewerkzaa...

Terug naar het overzicht

Beperken van PCDD/F-emissies naar lucht, afkomstig van drogingswerkzaamheden waarbij de grondstoffen organische verbindingen, halogenen of andere PCDD/F-precursoren bevatten, afkomstig van verbrandingswerkzaamheden, en afkomstig van calcinatiewerkzaamheden, door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 146 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren