Beperken van emissies van organische verbindingen en PCDD/F naar lucht, afkomstig van de thermische behandeling van verontreinigde secundaire grondstoffen (bv. spanen) en afkomstig van de smeltoven, door toepassing van een doekfilter in combinatie me...

Terug naar het overzicht

Beperken van emissies van organische verbindingen en PCDD/F naar lucht, afkomstig van de thermische behandeling van verontreinigde secundaire grondstoffen (bv. spanen) en afkomstig van de smeltoven, door toepassing van een doekfilter in combinatie met minstens één van de technieken vermeld in BBT 83 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren