Bepalen van het POP-gehalte van de uitgaande stromen (bv. slakken en bodemas, rookgas, afvalwater) voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen die POP’s bevatten, na de ingebruikneming van de verbrandingsinstallatie en na elke wijziging die si...

Terug naar het overzicht

Bepalen van het POP-gehalte van de uitgaande stromen (bv. slakken en bodemas, rookgas, afvalwater) voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen die POP’s bevatten, na de ingebruikneming van de verbrandingsinstallatie en na elke wijziging die significante gevolgen voor het POP-gehalte van de uitgaande stromen kan hebben, zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor WI
Techniektype
BBT
Extra informatie

Alleen toepasbaar voor installaties:
- waar gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand waarvan het POP-gehalte vóór verbranding de in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 en de wijzigingen daarvan bepaalde concentratiegrenswaarden overschrijdt
- die niet aan de specificaties van de beschrijving van het proces van hoofdstuk IV.G.2, onder g), van de technische richtlijnen van het UNEP (milieuprogramma van de Verenigde Naties) UNEP/CHW.13/6/Add.1/ Rev.1 voldoen

Studie BREF Afvalverbranding (WI)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie december 2019
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
 • Lucht
  • POP's
   • Algemeen POP's
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Afvalverbranding
   • Verbranding van huisvuil
   • Verbranding van gevaarlijk afval
   • Verbranding van afvalwaterzuiveringsslib
   • Verbranding van medisch afval
   • Bodemasbehandeling