Beluchten van het percolaatbekken

Terug naar het overzicht

Beluchten van het percolaatbekken
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT indien overige maatregelen (ondermeer afsluiten van het percolaatbekken) niet volstaan om geurhinder tengevolge van opslag en gebruik van het afvalwater te vermijden.

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren