Algehele milieuprestaties verbeteren en de geleide emissies van PCB's en organische verbindingen naar lucht verminderen, door het toepassen van alle technieken vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Algehele milieuprestaties verbeteren en de geleide emissies van PCB's en organische verbindingen naar lucht verminderen, door het toepassen van alle technieken vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
 • Lucht
  • VOS
   • Algemeen VOS
  • POP's
   • PCB
 • Niet gespecifieerd
Verduidelijking milieuaspecten
Procesoptimalisatie
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Fysico-chemische behandeling van afval
   • Decontaminatie van PCB-houdende apparatuur