Akoestische isolatie van de wanden

Terug naar het overzicht

Akoestische isolatie van de wanden
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Enkel BBT indien lokale geluidshinder veroorzaakt wordt.

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren