Afval van betonspecie nat recycleren in een betonrecyclinginstallatie

Terug naar het overzicht

Afval van betonspecie nat recycleren in een betonrecyclinginstallatie
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Maatregel vooral geschikt voor betoncentrales.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren