Afval van betonspecie in de productie gebruiken voor alternatieve betonnen elementen

Terug naar het overzicht

Afval van betonspecie in de productie gebruiken voor alternatieve betonnen elementen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Maatregel is minder evident in betonproductenindustrie

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren