Afgezogen proceslucht behandelen in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter

Terug naar het overzicht

Afgezogen proceslucht behandelen in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT indien overige BBT's niet volstaan om geurhinder te vermijden, rekening houdend met b.v. de ligging van de installatie en de aard van de verwerkte materialen.

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Geur
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Biologische behandeling van afval
   • Compostering in open systemen
   • Compostering gesloten systemen