Afdekken van bodem met HDPE folie en zand bij bioventing/biosparging, lucht-, stoom- en stroominjectie om ongecontroleerd emissie van VOS te voorkomen

Terug naar het overzicht

Afdekken van bodem met HDPE folie en zand bij bioventing/biosparging, lucht-, stoom- en stroominjectie om ongecontroleerd emissie van VOS te voorkomen
Techniektype
BBT
Studie BBT bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en bij grondreinigingscentra
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren