17/11/2023

Finale draft van de BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies is beschikbaar

emissies
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies is online beschikbaar.

In deze sectoroverschrijdende BBT-studie gebeurt enerzijds een inventarisatie van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en anderzijds wordt informatie verzameld over beschikbare technieken om PFAS-emissies naar lucht te vermijden of te beperken. Op basis van de verzamelde informatie worden aanbevelingen voor milieuvoorwaarden in VLAREM en omgevingsvergunningen geformuleerd, inclusief voorlopig normenkader en toetsingskader voor luchtemissies. Verder zijn er aanbevelingen voor verder onderzoek gelinkt aan PFAS-luchtemissies.

De leden van het begeleidingscomité en de BBT/EMIS/EP-stuurgroep hebben tot 15 januari 2024 de gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele opmerkingen over te maken. Nadien zal de BBT-studie aangevuld worden met de eventuele opmerkingen en zal het eindrapport op EMIS geplaatst worden. Tenslotte zal deze studie ook in interactieve vorm op iBBT en op de databank BBT verschijnen.

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Sander Vander Aa.