08/03/2024

Publicatie eindrapport van de BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies

PFAS lucht
Terug naar artikeloverzicht

Het eindrapport van de BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies is online beschikbaar.

In deze sectoroverschrijdende BBT-studie gebeurt enerzijds een inventarisatie van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en anderzijds wordt informatie verzameld over beschikbare technieken om PFAS-emissies naar lucht te vermijden of te beperken. Op basis van de verzamelde informatie worden aanbevelingen voor milieuvoorwaarden in VLAREM en omgevingsvergunningen geformuleerd, inclusief voorlopig normenkader en toetsingskader voor luchtemissies. Verder zijn er aanbevelingen voor verder onderzoek gelinkt aan PFAS-luchtemissies.

U kan de studie ook in interactieve vorm op iBBT en op de databank BBT raadplegen.

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Sander Vander Aa.