31/07/2018

Finale draft BBT-studie voor verdeling van LNG

LNG
Terug naar artikeloverzicht

De finale draftversie van de BBT-studie voor verdeling van LNG is beschikbaar op de EMIS-website via http://www.emis.vito.be/node/31146. Deze studie selecteert en beschrijft de BBT voor de verdeling van LNG.

In deze studie werden 29 beste beschikbare technieken geselecteerd, en enkele die van geval tot geval als BBT beschouwd kunnen worden. De BBT-selectie is uitgevoerd in nauw overleg met vertegenwoordigers van de sector en specialisten uit de administraties, en is gebaseerd op literatuuronderzoek en bedrijfsinformatie.

Op basis van de BBT-analyse formuleren we in de studie een aantal concrete aanbevelingen en suggesties. Hierbij volgen we 3 sporen:

  • nagaan hoe de BBT kunnen vertaald worden naar milieuvoorwaarden, en suggesties formuleren om de bestaande milieuregelgeving aan te vullen met een nieuw voorwaardenkader voor LNG-afleverinstallaties;
  • nagaan welke milieuvriendelijke en veiligheidsverhogende technieken voor LNG-afleverinstallaties in aanmerking kunnen genomen worden voor ‘ecologiepremie plus’;
  • identificeren van een aantal relevante thema’s voor bedrijven die actief zijn omtrent verdeling van LNG voor het verder verbeteren van de beschikbare informatie en kennis.


De finale draftversie van de BBT-studie voor de verdeling van LNG is voorgelegd aan de leden van het begeleidingscomité en aan de leden van de BBT/EMIS stuurgroep. Deze kunnen commentaar geven en dienen een eindbeoordeling te geven, ten laatste op 09/09/2018.

Contactpersoon: Philip Marynissen