30/03/2018

Draftversie van de BBT-studie voor verdeling van LNG

LNG
Terug naar artikeloverzicht

De BBT-studie voor verdeling van LNG bevindt zich in een eindstadium.

Momenteel ligt een nieuwe draftversie voor aan het begeleidingscomité en de groep van externe lectoren.

Om ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om alvast een deel van deze studie te raadplegen en daar desgevallend feedback op te geven (dit kan aan philip.marynissen@vito.be), publiceert het BBT-kenniscentrum het huidig ontwerp van de hoofdstukken 1 t.e.m. 4.