29/11/2022

Data assessment workshop 1 BREF Keramiek

bricks
Terug naar artikeloverzicht

In het kader van de herziening van de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry) werden Well Performing Installations (WPI) GPBV-bedrijven gericht bevraagd aan de hand van een vragenlijst met het oog op het verzamelen van data en achtergrondinformatie voor Key Environmental Issues (KEI).

Het Europese IPPC Bureau (EIPPCB) heeft vervolgens een eerste analyse uitgevoerd op basis van de aangeleverde data. Tijdens de (online) workshop data assessment op 16-17/11/2022 werd door het EIPPCB de gevolgde werkwijze en eerste analyseresultaten voorgesteld aan de leden van de TWG. Eventuele hiaten en onduidelijkheden in specifieke vragenlijsten werden bediscussieerd en zullen vervolgens meegenomen worden bij de update van de vragenlijsten en verdere data-analyse. Daarnaast werden ideeën uitgewisseld over het correct en inzichtelijk analyseren van de data, met het oog op een degelijke onderbouwing van te bepalen Beste Beschikbare Technieken en ermee geassocieerde Emissieniveaus/Milieuprestatieniveaus.

Meer informatie kan u bekomen door contact op te nemen met Sander Vander Aa.