05/09/2023

Eerste draft BREF Keramische Industrie beschikbaar

bricks
Terug naar artikeloverzicht

De eerste draft van de herziening van de BREF Keramische Industrie (CER) is beschikbaar. Het integrale document (D1 (08.2023)) is hier terug te vinden. Anders dan bij eerdere BREF's, bevat deze eerste draft nog niet een hoofdstuk met BBT-conclusies.

De Europese Commissie heeft tijdens de 18e vergadering van het RIE artikel 13 Forum op 22 mei 2023 aangekondigd dat de BREF CER (samen met andere BREF's die op een later tijdstip zijn opgestart) in een voldoende vroeg stadium zal zijn wanneer de RIE (Richtlijn Industriële Emissies) herziening wordt aangenomen om bijkomende elementen die voortvloeien uit de RIE herziening op te nemen. De herziene BBT-conclusies zullen gedeeld worden op het eind van het medebeslissingsproces voor de herziening van de RIE.

De leden van de technische werkgroep (TWG) kunnen tot 31 oktober 2023 hun opmerkingen overmaken aan het IPPC Bureau. In nauwe samenwerking met de afdeling GOP bereidt het BBT-kenniscentrum de opmerkingen namens de lidstaat België voor. In dit kader wordt overleg met de betrokken milieuadministraties en sectorverantwoordelijken voorzien.

Indien u meer informatie wenst over de BREF CER of opmerkingen hebt bij de draft, kan u contact opnemen met Sander Vander Aa (bbt@vito.be).