BBT-studie inwendig reinigen van recipiënten

tank-en vatenreiniging
Terug naar filteroverzicht

Download studie

De BBT-studie inwendig reinigen van recipiënten is een herziening van de BBT-studie tank-en vatenreiniging uit 2002. Deze BBT-studie heeft betrekking op de inwendige reiniging van lege (op hun restlading / ladingsrestanten na) recipiënten die gebruikt worden voor opslag en transport van (vaste of vloeibare) stoffen over de weg of het spoor. Inwendige reiniging omvat de verwijdering van ladingsresten en verdere reiniging door middel van wasprocessen (met behulp van water, solventen of andere wasvloeistoffen). Hierbij ontstaan relatief zwaar belaste afvalwaters met een sterk wisselende en moeilijk voorspelbare samenstelling. Het merendeel van de technieken die geselecteerd zijn als BBT zijn gericht op een kwaliteitsverhoging van de geloosde afvalwaters, waarbij in het bijzonder de focus gaat naar het voorkomen (of indien niet mogelijk, het beperken) van schadelijke emissies naar water en lucht, alsook het beperken van waterverbruik. Hiertoe worden in eerste instantie een aantal preventieve maatregelen op het gebied van het acceptatiebeleid en het eigenlijke reinigingsproces voorgesteld. Daarnaast zijn ook vrijzettingen naar de bodem, productie van afval, energie-efficiëntie en geluid en trilling relevante milieu-aspecten bij het inwendig reinigen van recipiënten die beperkt en/of beheerst dienen te worden.

De statistische analyse die uitgevoerd werd in het kader van het bepalen van de BBT-GEN vinden jullie hieronder terug als bijlage bij de BBT-studie.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot april 2022