03/05/2013

Bevraging actualisatie BBT-studie reinigen tanks en vaten

tank
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum onderzoekt momenteel door middel van een voorstudie de noodzaak tot een actualisatie van de BBT-studie voor het inwendig reinigen van tanks en vaten. En indien blijkt dat hier noodzaak toe is, welke de scope en de focus (aandachtspunten) van deze BBT-studie moeten zijn.
Hiertoe organiseert het BBT-kenniscentrum een bevraging.  De bevraging richt zich met name op vergunningsverleners, wetgevers, bedrijfs- en sectorverantwoordelijken, met ervaring in/met de desbetreffende sector.

Voelt u zich geroepen om onze vragenlijst in te vullen?

Gelieve de ingevulde vragenlijst(en) terug te bezorgen via caroline.polders@vito.be en dit voor 28/06/2013.

Voor vragen of opmerkingen, kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Caroline Polders
BBT-kenniscentrum
VITO NV
Boeretang 200, 2400 MOL
Tel. + 32 14 33 59 42
Fax. + 32 14 32 11 86
caroline.polders@vito.be