Eindrapport BBT-studie inwendig reinigen van recipiënten gepubliceerd

14/06/2022

Eindrapport BBT-studie inwendig reinigen van recipiënten gepubliceerd

inwendig reinigen
Terug naar artikeloverzicht

Het eindrapport van de BBT-studie voor het inwendig reinigen van recipiënten is als pdf beschikbaar, samen met de statistische analyse die uitgevoerd werd in het kader van het bepalen van de BBT-GEN.

Deze BBT-studie heeft betrekking op de inwendige reiniging van lege (op hun restlading / ladingsrestanten na) recipiënten die gebruikt worden voor opslag en transport van (vaste of vloeibare) stoffen over de weg of het spoor. Inwendige reiniging omvat de verwijdering van ladingsresten en verdere reiniging door middel van wasprocessen (met behulp van water, solventen of andere wasvloeistoffen).
Buiten de scope vallen:

  • Het wassen - bij de vuller of gebruiker - van recipiënten die bestemd en ontworpen zijn om binnen hun levensduur een aantal omlopen te maken, dat wil zeggen die opnieuw gevuld of gebruikt worden voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn ontworpen.
  • Het reinigen door uitbranden.
  • Het reinigen van vast opgestelde recipiënten.
  • Het uitwendig reinigen.

Het merendeel van de technieken die geselecteerd zijn als BBT zijn gericht op een kwaliteitsverhoging van de geloosde afvalwaters bij het inwendig reinigen van recipiënten, waarbij in het bijzonder de focus gaat naar het voorkomen (of indien niet mogelijk, het beperken) van schadelijke emissies naar water en lucht, alsook het beperken van waterverbruik. Daarnaast zijn ook vrijzettingen naar de bodem, productie van afval, energie-efficiëntie en geluid en trilling relevante milieu-aspecten bij het inwendig reinigen van recipiënten die beperkt en/of beheerst dienen te worden.
Tenslotte zal deze studie ook in interactieve vorm op iBBT en op de databank BBT verschijnen.

Indien u meer informatie wenst over deze BBT-studie kan u contact opnemen met Kristof Custers.