12/04/2017

Herziening van de BBT-studie voor het inwendig reinigen van tanks & vaten

tank
Terug naar artikeloverzicht

Op 30 maart 2017 vond een eerste vergadering van het begeleidingcomité (BC) voor de herziening van de BBT-studie voor het inwendig reinigen van tanks en vaten plaats.  De nieuwe studie zal getiteld zijn: BBT-studie voor het inwendig reinigen van recipiënten.

Binnen de scope valt de inwendige reiniging van lege (op hun restlading / ladingsrestanten na) recipiënten die gebruikt worden voor opslag en transport van stoffen over de weg of het spoor of het water. Inwendige reiniging omvat de verwijdering van ladingsresten en verdere reiniging door middel van wasprocessen (met behulp van water, solventen of andere wasvloeistoffen).

Buiten de scope vallen:

  • Het wassen - bij de vuller of gebruiker - van recipiënten die bestemd en ontworpen zijn om binnen hun levensduur een aantal omlopen te maken, dat wil zeggen die opnieuw gevuld of gebruikt worden voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn ontworpen.
  • Het reinigen door uitbranden.
  • Het reinigen van vast opgestelde recipiënten.
  • Het uitwendig reinigen.

Indien u meer informatie wenst over de BBT-studie voor het inwendig reinigen van recipiënten, dan kan u contact opnemen met Caroline Polders.